GEARMOTORS FOR ROLLING SHUTTERS
TUBE ROLLING Ø 60.

GEARMOTORS FOR ROLLING SHUTTERS WITH 2
MOTORS TUBE ROLLING Ø 76.

Unititan E HR 170 Kg

Rolling Shutter Door 6

Rolling Shutter Door

Titan 360 Kg

Door Shutter.Titan 360Kg

    for Automatic gate Openers

Rolling Shutter Motor.Titan 180 Kg